"Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże, Tobie ufam: niech nie doznam zawodu! Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną! Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu; doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. "

Piękna modlitwa Psalmem 25 niech nas prowadzi przez życie zanurzone w ufności w Panu. Czy każdego dnia umiemy zaufać Bogu? Szczególnie w chwilach ciężkich, załamania, gdy wydaje się, że wszyscy, łącznie z Bogiem nas opuścili? Prośmy więc Go z ufnością aby nauczył nas godzić się z jego wolą ufni w Jego miłosierdzie i nieskończoną miłość do człowieka.